ตรวจรับเครื่อง CT-scan 443 Slices RevolutionTM Maxima ยี่ห้อ GE

ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์ (คนที่ 3 จากซ้าย), ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 4 จากซ้าย), พญ.เบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์ จักษุแพทย์/กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 1 จากซ้าย) และพญ.บุญญาภร ฉัตรไพฑูรย์ กุมารแพทย์/กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 2 จากซ้าย) ตรวจรับเครื่อง CT-scan 443 Slices RevolutionTM Maxima จากบริษัท GE ซึ่งติดตั้งเป็นเครื่องแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการรักษาและบริการอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทันสมัยก้าวสู่มิติใหม่ของการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567