อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร PALS (Pediatric Advanced Life Support)

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีเหลือง) ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และถ่ายรูปร่วมกับคณะ เนื่องในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร PALS (Pediatric Advanced Life Support) เพื่อการดูแลผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.นพ.รัฐพล ว่องวันดี กุมารแพทย์โรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แถวนั่งคนที่ 4 จากขวา), พญ.รุ่งนภา ชัยปัญญากุล กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนที่ 6 จากขวา) และพญ.ปนัดดา พงศ์สงวนไทย กุมารแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566