สมทบทุนก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธศตวรรษราชภัฏอุดรธานี

ท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี พร้อมด้วย รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ และคณะ อัญเชิญ พระพุทธศตวรรษราชภัฏอุดรธานี 9 นิ้วและ 7 นิ้ว เพื่อมอบให้ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร ในโอกาสที่ร่วมสมทบทุนก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธศตวรรษราชภัฏอุดรธานี ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566