สั่งซื้อและรับมอบรถยนต์ TOYATA VELOZ

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ชุดชมพู) สั่งซื้อและรับมอบรถยนต์ TOYOTA VELOZ สีขาว จำนวน 2 คันจากท่านอุมาพร คุณวาสี ผู้บริหารโตโยต้าไทยธานี และคณะ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ เน้นความปลอดภัยและพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565