สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2566 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี เนื่องในโอกาสให้การสนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2566 โดยความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องอุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี