เดินสำรวจตรวจสอบอาคารสถานที่ และความปลอดภัย กิจกรรม Big Cleaning Day และตรวจกิจกรรม 5 ส โรงพยาบาลเอกอุดร

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร เปิดประชุมการเดินสำรวจตรวจสอบอาคารสถานที่และความปลอดภัย, กิจกรรม Big Cleaning Day และตรวจกิจกรรม 5 ส ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2567