มอบอุปกรณ์ให้กับเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์ พร้อมด้วย ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร มอบตู้เหล็กใส่เอกสาร จำนวน 18 ชุด, เตียง จำนวน 11 หลัง, ฟูกที่นอน จำนวน 40 ชุด และหมอน จำนวน 61 ใบ ให้กับเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนเทศบาลตำบลหนองบัวต่อไป เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ โรงพยาบาลเอกอุดร