โรงพยาบาลเอกอุดรได้จัดตั้งโครงการ200ดวงตามหากุศล

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดรเปิดเผยว่า โรงพยาบาลเอกอุดร เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 350 เตียง เปิดดำเนินการ 100 เตียงเมื่อปี 2540 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล ตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา (JCI : Joint Commission International) และระบบมาตรฐาน ISO9001 เวอร์ชั่น 2015 ให้บริการด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ได้แก่ คลินิกอายุรกรรมทั่วไป คลินิกอายุรกรรมทรวงอก คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร คลินิกอายุรกรรมโรคระบบประสาท สมองและไขสันหลัง คลินิกอายุรกรรมโรคไต คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ คลินิกกุมารเวชกรรม คลินิกสูตินารีเวชกรรม คลินิกศัลยกรรมทั่วไป คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์จักษุ คลินิกหู คอ จมูก คลินิกไซนัสและภูมิแพ้ ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยใน แผนกเภสัชกรรม หอผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) โรงพยาบาลเอกอุดรขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการตลอดมา และ #เนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง21ปีในปีนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีในการส่งมอบอภินันทนาการความห่วงใยมายังท่าน โรงพยาบาลเอกอุดรได้จัดตั้งโครงการ200ดวงตามหากุศล สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโรค ต้อกระจกที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ตลอดจนบุคคลากรและญาติเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกอุดร ที่มีความบกพร่องทางสายตา ได้กลับมามองเห็นอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง โดยการสลายต้อกระจกด้วยเครื่องอัลตร้าซาวนด์และใส่เลนส์แก้วตาเทียม โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับเงินช่วยเหลือสนับสนุนโครงการนี้จาก แพทย์หญิงเบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์ และแพทย์หญิงบุญญาภร ฉัตรไพฑูรย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปการะคุณ และผู้ส่งเสริมให้การสนับสนุนโรงพยาบาลเอกอุดรและครอบครัวฉัตรไพฑูรย์มาโดยตลอด โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป จนกระทั่งครบ 200 ดวงตา โดยปฏิบัติตามกระบวนการดังต่อไปนี้ : - ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอเพ็ญ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยติดต่อคุณบุ้ง โทร: 084-4496159 เพื่อขอใบส่งตัวจากมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี - ในเขตพื้นที่ ห้วยเกิ้ง ศรีธาตุ โนนสะอาด หนองแสง และวังสามหมอ ติดต่อได้ที่แผนกจักษุโรงพยาบาล กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผู้สนใจติดต่อที่โรงพยาบาลเอกอุดร โทร 042-342555 ต่อ 1286, หรือมือถือ 081-9540954
Recent Posts
ร่วมต้อนรับและถ่ายภาพแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร ร่วมต้อนรับและถ่ายภาพแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร
มอบอาหาร นาฬิกาและกระติกน้ำร้อนให้แก่ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา อุดรธานี มอบอาหาร นาฬิกาและกระติกน้ำร้อนให้แก่ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา อุดรธานี
สัมนาหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวสำหรับสถานพยาบาล (GHA) สัมนาหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวสำหรับสถานพยาบาล (GHA)
อบรมการกู้พื้นคืนชีพ BLS ประจำปี 2562 อบรมการกู้พื้นคืนชีพ BLS ประจำปี 2562
เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร
เนื่องในโอกาสมหามงคล ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561 กิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิสว่างเมธาธรรมสถานร่วมกับโรงพยาบาลเอกอุดร ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิสว่างเมธาธรรมสถานร่วมกับโรงพยาบาลเอกอุดร
สนับสนุนสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม สนับสนุนสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม
ต้อนรับแพทย์ใหม่ ต้อนรับแพทย์ใหม่