สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนพันธกิจวิทยา

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร มอบน้ำดื่มจำนวน 240 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนพันธกิจวิทยา โดยมีคุณจันทร์เนียร ไชยวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพันธกิจวิทยา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงพยาบาลเอกอุดร