ความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (สูทสีขาว) และคณะ ร่วมถ่ายภาพและต้อนรับคณะจากโรงพยาบาล KDMS ข้อดีมีสุข โรงพยาบาลด้านกระดูกและข้อ เนื่องในโอกาสให้ข้อมูลและประสานความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567