มอบเงินบริจาคสนับสนุนงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้งที่ 6

ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์, ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์, แพทย์หญิงเบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์และ แพทย์หญิงบุญญาภร ฉัตรไพฑูรย์ มอบเงินบริจาคโดยครอบครัวฉัตรไพฑูรย์ ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้งที่ 6 ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายกองตรีบรรจง ฉัตรไพฑูรย์ ประธานมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน, คุณสมพงษ์ ทิพย์พิมานชัย, คุณสุพัฒน์ เตชะเพิ่มผล รองประธานมูลนิธิฯ , คุณสถาพร ลิ้มมณีวิจิตร เหรัญญิกมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566


Recent Posts
สนับสนุนโครงการ ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน สนับสนุนโครงการ ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน
โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
เชิญร่วมงานประมูลทะเบียนรถเลขสวย “หมวด กว” เชิญร่วมงานประมูลทะเบียนรถเลขสวย “หมวด กว”
เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร
พิธีเปิดอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พิธีเปิดอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี คณะสิงโต มังกร อวยพรตรุษจีน โรงพยาบาลเอกอุดร คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี คณะสิงโต มังกร อวยพรตรุษจีน โรงพยาบาลเอกอุดร
พิธีเปิดแพรคลุมป้ายงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่ 6 มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน พิธีเปิดแพรคลุมป้ายงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่ 6 มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน
โรงพยาบาลเอกอุดรมอบรถพยาบาล 2คัน พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ โรงพยาบาลเอกอุดรมอบรถพยาบาล 2คัน พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562
สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล