อบรมหลักสูตร Helicopter Landing Officer (HLO) และความปลอดภัยด้านการบินของผู้ปฏิบัติงานกับเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งสูทสีขาว) ให้เกียรติเปิดการอบรมหลักสูตร Helicopter Landing Officer (HLO) และความปลอดภัยด้านการบินของผู้ปฏิบัติงานกับเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ โดยมี ร.ต.ชาติชาย สุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งต่อและช่วยเหลือผู้ป่วย บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (แถวนั่งคนที่ 3 จากซ้าย) และกัปตันวรเดช กล่อมจันทร์ นายกสมาคมมัจฉานุ (แถวนั่งคนที่ 4 จากซ้าย) เป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566