มอบตู้เย็นแด่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 4 จากซ้าย) มอบตู้เย็นแด่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ท่านธีรารัตน์ สัมมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู (คนที่ 5 จากซ้าย) และคณะ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ โรงพยาบาลเอกอุดร