มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ (คนกลาง) ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร พร้อมด้วย ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ (คนที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการการแพทย์ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ (คนที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองประธานกรรมการบริหาร อาจารย์นายแพทย์ชัชวาล หมั่นพลศรี (คนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการแพทย์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์รับทุนการศึกษาบุตร จำนวน 78 คน บุตรพนักงานที่มีสิทธิ์รับทุนจำนวน 102 ทุน รวม จำนวนเงินทั้งสิ้น 195,500 บาท โดยปีการศึกษา 2563 เป็นการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 (ปีการศึกษา 2550 – 2563 ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,998,000 บาท ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563


Recent Posts
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น
ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เนื่องในโอกาสมหามงคล ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผ่านการตรวจรับรองระบบคุณภาพ External Audit มาตรฐาน ISO 9001:2015 ผ่านการตรวจรับรองระบบคุณภาพ External Audit มาตรฐาน ISO 9001:2015
โรงพยาบาลเอกอุดรได้จัดตั้งโครงการ200ดวงตามหากุศล โรงพยาบาลเอกอุดรได้จัดตั้งโครงการ200ดวงตามหากุศล
อาเศียรวาท ถวายพระพรชัย อาเศียรวาท ถวายพระพรชัย
โรงพยาบาลเอกอุดรร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 โรงพยาบาลเอกอุดรร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10
แสดงความยินดีในโอกาสรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แสดงความยินดีในโอกาสรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
มอบเตียงรถเข็นผู้ป่วยสำหรับรถพยาบาล Stretcher มอบเตียงรถเข็นผู้ป่วยสำหรับรถพยาบาล Stretcher
เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร