มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ (คนกลาง) ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร พร้อมด้วย ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ (คนที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการการแพทย์ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ (คนที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองประธานกรรมการบริหาร อาจารย์นายแพทย์ชัชวาล หมั่นพลศรี (คนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการแพทย์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์รับทุนการศึกษาบุตร จำนวน 78 คน บุตรพนักงานที่มีสิทธิ์รับทุนจำนวน 102 ทุน รวม จำนวนเงินทั้งสิ้น 195,500 บาท โดยปีการศึกษา 2563 เป็นการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 (ปีการศึกษา 2550 – 2563 ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,998,000 บาท ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563


Recent Posts
โรงพยาบาลเอกอุดรได้จัดตั้งโครงการ200ดวงตามหากุศล โรงพยาบาลเอกอุดรได้จัดตั้งโครงการ200ดวงตามหากุศล
ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2564 ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2564
มอบสวัสดิการให้กับพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดรเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีโรงพยาบาลเอกอุดร มอบสวัสดิการให้กับพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดรเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีโรงพยาบาลเอกอุดร
โรงพยาบาลเอกอุดรสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ  “ปันน้ำใจ ให้บ้านเด็กหญิงอุดรธานี” โรงพยาบาลเอกอุดรสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ “ปันน้ำใจ ให้บ้านเด็กหญิงอุดรธานี”
เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร
มอบยาสามัญประจำบ้านและปฎิทินปี 2566 ให้กับศาลแรงงานภาค 4 มอบยาสามัญประจำบ้านและปฎิทินปี 2566 ให้กับศาลแรงงานภาค 4
อบรมการกู้ฟื้นคืนชีพ 2020 ประจำปี 2565 อบรมการกู้ฟื้นคืนชีพ 2020 ประจำปี 2565
สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4 สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4
มอบอาหาร นาฬิกาและกระติกน้ำร้อนให้แก่ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา อุดรธานี มอบอาหาร นาฬิกาและกระติกน้ำร้อนให้แก่ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา อุดรธานี
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลเอกอุดร ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลเอกอุดร