มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ (คนกลาง) ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร พร้อมด้วย ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ (คนที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการการแพทย์ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ (คนที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองประธานกรรมการบริหาร อาจารย์นายแพทย์ชัชวาล หมั่นพลศรี (คนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการแพทย์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์รับทุนการศึกษาบุตร จำนวน 78 คน บุตรพนักงานที่มีสิทธิ์รับทุนจำนวน 102 ทุน รวม จำนวนเงินทั้งสิ้น 195,500 บาท โดยปีการศึกษา 2563 เป็นการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 (ปีการศึกษา 2550 – 2563 ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,998,000 บาท ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563


Recent Posts
มอบรถยนต์ Mitsubishi Pajaro 4WD Automatic 1 คัน และรถ Ambulance Toyota Commuter จำนวน 1 คัน มอบรถยนต์ Mitsubishi Pajaro 4WD Automatic 1 คัน และรถ Ambulance Toyota Commuter จำนวน 1 คัน
มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา
มิสเตอร์สตาร์อุดรธานี ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนฯ มิสเตอร์สตาร์อุดรธานี ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนฯ
เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร
รับใบประกาศฯผู้สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2562 รับใบประกาศฯผู้สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2562
ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2564 ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2564
โรงพยาบาลเอกอุดรสนับสนุนการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562 โรงพยาบาลเอกอุดรสนับสนุนการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562
บริจาครถ AMBULANCE TOYOTA COMMUTER บริจาครถ AMBULANCE TOYOTA COMMUTER
มอบเสื้อจราจรสะท้อนแสง มอบเสื้อจราจรสะท้อนแสง
รับมอบเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป General x-ray รุ่น Discovery XR656HD G3 ติดตั้งเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและเป็นเครื่องที่ 2 ใน Asean รับมอบเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป General x-ray รุ่น Discovery XR656HD G3 ติดตั้งเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและเป็นเครื่องที่ 2 ใน Asean