มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ (คนกลาง) ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร พร้อมด้วย ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ (คนที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการการแพทย์ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ (คนที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองประธานกรรมการบริหาร อาจารย์นายแพทย์ชัชวาล หมั่นพลศรี (คนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการแพทย์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์รับทุนการศึกษาบุตร จำนวน 78 คน บุตรพนักงานที่มีสิทธิ์รับทุนจำนวน 102 ทุน รวม จำนวนเงินทั้งสิ้น 195,500 บาท โดยปีการศึกษา 2563 เป็นการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 (ปีการศึกษา 2550 – 2563 ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,998,000 บาท ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563