มอบยาสามัญประจำบ้านและปฎิทินปี 2566 ให้กับศาลแรงงานภาค 4

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร/ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 รุ่นที่ 5 (คนที่ 5 จากขวา) มอบยาสามัญประจำบ้านจำนวน 4 ชุด และปฎิทินปี 2566 จำนวน 100 ชุด ให้กับศาลแรงงานภาคภาค 4 โดยมีท่านสุรวุฒิ เชาวลิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 (คนที่ 6 จากขวา) และคณะเป็นผู้รับมอบ ณ ศาลแรงงานภาค 4 จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565