อบรมเชิงปฎิบัติการการกู้ชีพทารกแรกเกิดNeonatal Cardiopulmonary Resuscitation (NCPR)

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งสูทขาว) ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และร่วมถ่ายภาพกับแพทย์หญิงภูษณี กนกศิลป์ กุมารแพทย์เวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลหนองคาย (แถวนั่งสูทดำ) และคณะ ในการอบรมเชิงปฎิบัติการการกู้ชีพทารกแรกเกิด Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation (NCPR) ซึ่งจัดแก่แพทย์ พนักงานโรงพยาบาลเอกอุดรเป็นประจำทุก 2 ปี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร