ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร และคุณภมรา ตรีวัฒนสุวรรณ ภริยานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562 โดยเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ กองประกวดนางสาวไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ อุดรธานีฮอล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า Central Plaza จังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธี