โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 จาก บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลเอกอุดรรับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ในงานมอบรางวัล Bangkok Life Assurance Smart Hospital Awards 2022 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชินโสภณพนิช ชั้น 11 ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในการจัดงานมอบรางวัล คุณพิมพิศา จิวาศักดิ์อภิมาศ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล