รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ และร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองแสง

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีฟ้า) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จาก พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลเอกอุดร เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2574 ติดต่อกันเป็นเวลา 20 ปี ปีละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท และร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองแสง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566