สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 7 สโมสร ปีบริหาร 2566-2567

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีชมพู) สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาคณะกรรมการสโมสรโรตารี 7 สโมสร ปีบริหาร 2566-2567 และให้เกียรติถ่ายภาพ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับคณะนายกสโมสรโรตารี ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566