เปิดการอบรมการซ้อมกู้ฟื้นคืนชีพ CPR และเหตุการณ์อุบัติภัยหมู่

ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานฯ (แถวนั่งคนที่ 2 จากขวา) และ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานฯ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (แถวนั่งคนที่ 1 จากขวา) กล่าวเปิดการอบรมการซ้อมกู้ฟื้นคืนชีพ CPR และเหตุการณ์อุบัติภัยหมู่ พร้อมให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับแพทย์ ผู้จักการ หัวหน้าแผนก และพนักงาน โดยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรได้เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดให้มีการอบรมเป็นประจำทุกปีแก่พนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันนี้อีกด้วย เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลผู้รับบริการ และความปลอดภัยสูงสุด ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564