มอบเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนพิการ

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีชมพู) มอบเงินสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนพิการจำนวน 100 ชิ้น โดยมีตัวแทนจากสมาคมรวมใจคนพิการเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566