รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีชมพู) รับมอบเกียรติบัตรจาก นายสุพิศาล แพลือ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลเอกอุดรให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมงานวันแรงงานแห่งชาติและวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567