รดน้ำขอพรผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรในเทศกาลสงกรานต์

ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดร ร่วมกันรดน้ำขอพร ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์ (ชุดสีแดง) และ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีชมพู) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567