ถวายโซฟาและปัจจัยให้กับวัดโนนโปร่งราษฏร์บูรณะ

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร และคณะ ถวายโซฟา 6 ชุด พร้อมปัจจัย และเครื่องบริวารให้แก่วัดโนนโปร่งราษฏร์บูรณะ โดยมีท่านเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด เป็นผู้รับมอบ ณ วัดโนนโปร่งราษฏร์บูรณะ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565