อบรมการเปิดเส้นเลือดดำและการเจาะเลือด รุ่นที่ 2

ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์ (แถวนั่งคนที่ 5 จากซ้าย), ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนที่ 6 จากซ้าย), พญ.เบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร/จักษุแพทย์ (แถวนั่งคนที่ 7 จากซ้าย) และพญ.บุญญาภร ฉัตรไพฑูรย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร/กุมารแพทย์ (แถวนั่งคนที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และถ่ายรูป ร่วมกับคณะวิทยากร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงาน ในการอบรมการเปิดเส้นเลือดดำและการเจาะเลือด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพการบริการให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567


Recent Posts
ถวายเงินปัจจัย วัดนิโรธพิมพาราม (พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี) ถวายเงินปัจจัย วัดนิโรธพิมพาราม (พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี)
บันทึกเทปถวายพระพร บันทึกเทปถวายพระพร
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับโล่รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2565 โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับโล่รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2565
ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ “การแต่งกายด้วยผ้าไทย เทิดไท้ราชินี” ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ “การแต่งกายด้วยผ้าไทย เทิดไท้ราชินี”
ตรวจรับเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา Zeiss ตรวจรับเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา Zeiss
รับมอบส้มในวันชิวสี่ วันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีน รับมอบส้มในวันชิวสี่ วันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีน
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาอวยพรวันปีใหม่ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาอวยพรวันปีใหม่
มอบแท็กกระเป๋าผู้โดยสารให้กับ บริษัท ขนส่ง จำกัด จังหวัดอุดรธานี มอบแท็กกระเป๋าผู้โดยสารให้กับ บริษัท ขนส่ง จำกัด จังหวัดอุดรธานี
อบรมอัคคีภัย ประจำปี 2565 อบรมอัคคีภัย ประจำปี 2565