ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี วัดโพธิวราราม อุดรธานี

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีฟ้า) และคณะ ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี วัดโพธิวราราม จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566