เยี่ยมชมระบบบริหาร

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (สูทขาว) และคณะ ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารงานการบริการโรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566