ส่งมอบกล่องรับบริจาค

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 4 จากขวา) ส่งมอบกล่องรับบริจาคมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่ง สปป. ลาว โดยมี ท่านพูทอน พงสะหวัน (คนที่ 5 จากขวา) และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565