Money Expo Udon Thani 2022

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพและคหบดี ในโอกาสที่ธนาคารกรุงเทพเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565