Money Expo Udon Thani 2022

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพและคหบดี ในโอกาสที่ธนาคารกรุงเทพเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565


Recent Posts
สอบเทียบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ สอบเทียบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลเอกอุดร ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลเอกอุดร
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯติดต่อกัน 6 ปี โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯติดต่อกัน 6 ปี
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  สปป.ลาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว
บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี
อบรมอัคคีภัย ประจำปี 2565 อบรมอัคคีภัย ประจำปี 2565
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน
สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4 สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4
งานเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา งานเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา
งานมหกรรมสานพลังสร้างสุข “โฮมสุขอีสาน ครั้งที่2” ปี 2562 งานมหกรรมสานพลังสร้างสุข “โฮมสุขอีสาน ครั้งที่2” ปี 2562