Money Expo Udon Thani 2022

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพและคหบดี ในโอกาสที่ธนาคารกรุงเทพเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565


Recent Posts
ตรวจรับเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา Zeiss ตรวจรับเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา Zeiss
รับใบประกาศเกียรติคุณจากตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี รับใบประกาศเกียรติคุณจากตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
สนับสนุนโครงการ “สังคมสร้างสรรค์แบ่งปันให้คนพิการ จังหวัดอุดรธานี” สนับสนุนโครงการ “สังคมสร้างสรรค์แบ่งปันให้คนพิการ จังหวัดอุดรธานี”
อบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562 อบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 5 สโมสร ปีบริหาร 2565-2566 สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 5 สโมสร ปีบริหาร 2565-2566
โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
อบรมเชิงปฏิบัติการ GHA®️ COVID-19 certification for Medical Travel Program อบรมเชิงปฏิบัติการ GHA®️ COVID-19 certification for Medical Travel Program
เนื่องในโอกาสมหามงคล ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เชิญร่วมงานประมูลทะเบียนรถเลขสวย “หมวด กว” เชิญร่วมงานประมูลทะเบียนรถเลขสวย “หมวด กว”
ตรวจรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ “เครื่องฟอกไตเทียม” Fresenius Medical care ตรวจรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ “เครื่องฟอกไตเทียม” Fresenius Medical care