Recent Posts
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับประเทศ ปีที่ 8 รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับประเทศ ปีที่ 8
มอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน และชุดปฐมพยาบาล พร้อมด้วยนาฬิกา มอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน และชุดปฐมพยาบาล พร้อมด้วยนาฬิกา
อบรมการเปิดเส้นเลือดดำและการเจาะเลือด อบรมการเปิดเส้นเลือดดำและการเจาะเลือด
บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี
โครงการ 200 ดวงตา มหากุศล โครงการ 200 ดวงตา มหากุศล
ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาโรตารี 4 สโมสร ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาโรตารี 4 สโมสร
รับมอบส้มในวันชิวสี่ วันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีน รับมอบส้มในวันชิวสี่ วันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีน
อบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเชิงปฏิบัติการ ปี 2566 อบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเชิงปฏิบัติการ ปี 2566
สนับสนุนการประกวดมิสเตอร์สตาร์อีสานเหนือ 5 จังหวัด สนับสนุนการประกวดมิสเตอร์สตาร์อีสานเหนือ 5 จังหวัด
โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015