อัตราค่าห้อง

รอยัลสวีท

ราคาห้องพัก/Price 5,500 บาท

อัตราค่าห้อง-ค่าบริการพยาบาลต่อวัน
ประเภทห้อง ค่าห้องพัก/วัน ค่าบริการพยาบาล/วัน ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าอาหาร 3 มื้อ ราคารวม/วัน
ห้อง Royal Suite 5,500.- 2,000.- 1,020.- 480.- 9,000.-

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

 • Wifi 5 user
 • Air-con
 • TV 50 นิ้ว
 • Microwave
 • Coffee Set
 • Milk
 • Juice
 • โทรศัพท์
 • Refrigerator
 • Hot Water
 • Telephone
 • Vocuum Bottle
 • Relatives Bed
 • Electric Hospital Bed
 • Applicance
 • Safe
 • Water
 • Bowls
 • 4 Blankets
 • 4 Towels
 • Meal
 • Electric Toilet
 • Set Admit