เกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกอุดร

โรงพยาบาลเอกอุดร

จุดเริ่มต้นของความเป็นหนึ่งในภาคอิสาน

จุดเริ่มต้นของความเป็นหนึ่งในภาคอิสาน..... การก่อตั้งโรงพยาบาลเอกอุดร มีจุดกำเนิดจากกลุ่มแพทย์และนักธุรกิจของจังหวัดอุดรธานี โดยเล็งเห็นว่า จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค คือ ลาว เวียดนาม และ ไทย ในขณะที่การรองรับทางด้านสาธารณสุข ยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้นเพื่อตอบสนองความการในการดูแลรักษาสุขภาพที่ยังมีไม่เพียงพอนี้ กลุ่มแพทย์และนักธุรกิจของจังหวัดอุดรธานีจึงได้ร่วมมือกับ เครือโรงพยาบาลใหญ่ 3 แห่ง ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลเอกอุดรขึ้นและนับเป็น แห่งแรกและแห่งเดียว ที่ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากโรงพยาบาลใหญ่ 3 แห่งดังกล่าว โดยคณะผู้จัดตั้งโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะให้โรงพยาบาลเอกอุดรมีความเป็น"เอก" หรือเป็นหนึ่งในภูมิภาคในทุกๆด้าน

โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บนเนื้อที่ 12 ไร ถนนโพศรี อยู่ใกล้กับโรงแรมเจริญโฮเต็ล ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี ทำให้เอื้ออำนวยต่อการคมนาคม ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก การออกแบบและตกแต่งทางด้านสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย โดยเด่นด้วย อาคารสูง 12 ชั้น 2 อาคารโดยแบ่งเป็น อาคาร 1 ซึ่งเป็นอาคารอำนวยการ (หรืออาคารรักษาพยาบาล) ชั้นดาดฟ้า เป็น ลานจอด เฮลิคอปเตอร์ และ อาคาร 2 เป็นอาคารจอดรถในร่มสูง 6 ชั้น ซึ่งสามารถจอดรถได้ประมาณ 600 คัน โรงพยาบาลเอกอุดรเป็นโรงพยาบาลขนาด 350 เตียง ภายในอาคารได้รับการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีพื้นที่ใช้สอย 62,000 ตารางเมตร สามารถรับคนไข้นอกได้ถึงวันละ 1,200 คน และ คนไข้ใน 350 เตียง รวมทั้งมีระบบคอมพิวเตอร์ (LAN) ที่ใช้ครอบคลุมทุกแผนกของโรงพยาบาล