พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดร

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทย โรงพยาบาลเอกอุดร ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดร โดยมีท่านดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (ลำดับที่1 จากซ้าย) ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์(ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์ชัชวาล หมั่นพลศรี ผู้อำนวยการแพทย์ (ลำดับที่4 จากซ้าย) และแพทย์หญิงวสี ทัตติยกุล หัวหน้าอายุรแพทย์ (ลำดับสุดท้าย) พร้อมทั้งคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอกอุดรร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรวันปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลกับองค์กรและพนักงานทุกคนตามประเพณีไทย ณ. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 ใน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00-17.00 น.
เนื่องในวารดิถีวันปีใหม่ไทยนี้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลปกป้องคุ้มครอง ให้ผู้รับบริการ คณะแพทย์ ทันตแพทย์ ตลอดจนพนักงานทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกประการเทอญฯ


Recent Posts
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2015 (ACLS) อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2015 (ACLS)
โรงพยาบาลเอกอุดรมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว โรงพยาบาลเอกอุดรมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
อบรมการกู้พื้นคืนชีพ BLS ประจำปี 2562 อบรมการกู้พื้นคืนชีพ BLS ประจำปี 2562
สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4 สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4
มอบ Power Bank  ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน มอบ Power Bank ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน
ผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาอวยพรวันปีใหม่ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาอวยพรวันปีใหม่
สนับสนุนการประกวดมิสเตอร์สตาร์อีสานเหนือ 5 จังหวัด สนับสนุนการประกวดมิสเตอร์สตาร์อีสานเหนือ 5 จังหวัด
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯติดต่อกัน 6 ปี โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯติดต่อกัน 6 ปี