พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดร

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทย โรงพยาบาลเอกอุดร ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดร โดยมีท่านดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (ลำดับที่1 จากซ้าย) ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์(ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์ชัชวาล หมั่นพลศรี ผู้อำนวยการแพทย์ (ลำดับที่4 จากซ้าย) และแพทย์หญิงวสี ทัตติยกุล หัวหน้าอายุรแพทย์ (ลำดับสุดท้าย) พร้อมทั้งคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอกอุดรร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรวันปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลกับองค์กรและพนักงานทุกคนตามประเพณีไทย ณ. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 ใน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00-17.00 น.
เนื่องในวารดิถีวันปีใหม่ไทยนี้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลปกป้องคุ้มครอง ให้ผู้รับบริการ คณะแพทย์ ทันตแพทย์ ตลอดจนพนักงานทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกประการเทอญฯ


Recent Posts
โรงพยาบาลเอกอุดรสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ  “ปันน้ำใจ ให้บ้านเด็กหญิงอุดรธานี” โรงพยาบาลเอกอุดรสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ “ปันน้ำใจ ให้บ้านเด็กหญิงอุดรธานี”
สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
มอบเงินสนับสนุนสมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี” มอบเงินสนับสนุนสมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี”
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  สปป.ลาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว
เปิดสำนักงานใหม่ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จ.หนองคาย เปิดสำนักงานใหม่ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จ.หนองคาย
สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดร สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดร
เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ ยี่ห้อ ALCON เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ ยี่ห้อ ALCON
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร PALS (Pediatric Advanced Life Support) อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร PALS (Pediatric Advanced Life Support)
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือพิธีสถาปนากรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสร สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือพิธีสถาปนากรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสร