พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดร

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทย โรงพยาบาลเอกอุดร ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดร โดยมีท่านดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (ลำดับที่1 จากซ้าย) ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์(ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์ชัชวาล หมั่นพลศรี ผู้อำนวยการแพทย์ (ลำดับที่4 จากซ้าย) และแพทย์หญิงวสี ทัตติยกุล หัวหน้าอายุรแพทย์ (ลำดับสุดท้าย) พร้อมทั้งคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอกอุดรร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรวันปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลกับองค์กรและพนักงานทุกคนตามประเพณีไทย ณ. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 ใน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00-17.00 น.
เนื่องในวารดิถีวันปีใหม่ไทยนี้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลปกป้องคุ้มครอง ให้ผู้รับบริการ คณะแพทย์ ทันตแพทย์ ตลอดจนพนักงานทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกประการเทอญฯ


Recent Posts
สัมนาหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวสำหรับสถานพยาบาล (GHA) สัมนาหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวสำหรับสถานพยาบาล (GHA)
มอบเรือกู้ภัยอลูมิเนียม (Made in Australia) ให้แก่มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน มอบเรือกู้ภัยอลูมิเนียม (Made in Australia) ให้แก่มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการรับรอง Alternative Hospital Quarantine (AHQ) โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการรับรอง Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
เปิดสำนักงานใหม่ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จ.หนองคาย เปิดสำนักงานใหม่ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จ.หนองคาย
โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
กิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561 กิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561
บริจาคเงินช่วยเหลือสถานการณ์ โควิด-19ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี บริจาคเงินช่วยเหลือสถานการณ์ โควิด-19ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี
รับมอบโล่เกียรติคุณจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี รับมอบโล่เกียรติคุณจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว
รับใบประกาศฯผู้สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2562 รับใบประกาศฯผู้สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2562