พญ.กิตติญา แตงอ่อน

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยของแก่น ( พ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2 )

วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ออกตรวจ : วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ( บางวัน )
  • ออกตรวจ : วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 13.00 น. ( บางวัน )