ร่วมงานโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ท่านบรรจง ฉัตรไพฑูรย์ ประธานมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน/ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (คนกลาง) และดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร/ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ซ้ายมือ) ให้การต้อนรับ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ขวามือ) ประธานในพิธีมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้แก่เกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564