พญ.สุนิตา สว่างศรีบรรเทิง

-แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

-วุฒิบัตร จักษุวิทยา จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  • วันออกตรวจ : วันอังคาร เวลา 12.00 - 16.00 น.
  • วันออกตรวจ : วันพุธ เวลา 12.50 - 16.50 น. ( บางวัน )
  • วันออกตรวจ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 17.30 น.
  • วันออกตรวจ : วันศุกร์ เวลา 12.20 - 16.20 น.