มอบเงินสนับสนุนการจัดโรงทาน

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนกลาง) มอบเงินสนับสนุนการจัดโรงทานเพื่อเป็นการทำบุญวันเกิด ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน เป็นผู้รับมอบ และร่วมจัดโรงทาน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565