อวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร

คณะกรรมการบริหาร, คณะแพทย์ และพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดร, VIP ร่วมอวยพร และตัดเค้กเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน ของ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีเหลืองผมยาว) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ยังมอบไข่ไก่สดจำนวน 9,999 ฟอง และปฏิทินปีใหม่ พ.ศ.2566 จำนวน 999 ชุด ให้กับพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดร