ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหาชาติ ประจำปี 2567

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนกลาง) ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหาชาติ ประจำปี 2567 ณ วัดโพธิวราราม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะกรรมการวัดโพธิวรารามเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567


Recent Posts
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2020 (ACLS) อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2020 (ACLS)
รดน้ำขอพรผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรในเทศกาลสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรในเทศกาลสงกรานต์
โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
โครงการสานสัมพันธ์ตัวแทนประกันกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต สาขาอุดรธานี โครงการสานสัมพันธ์ตัวแทนประกันกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต สาขาอุดรธานี
สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
ทำบุญตักบาตรครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกอุดรปีที่ 22 ทำบุญตักบาตรครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกอุดรปีที่ 22
โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2561 พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2561
สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561 สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561
ตรวจรับเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่จากบริษัท GE ตรวจรับเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่จากบริษัท GE