สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 6 สโมสร ปีบริหาร 2567-2568

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีฟ้า) สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาคณะกรรมการสโมสรโรตารี 6 สโมสร ปีบริหาร 2567-2568 และให้เกียรติถ่ายภาพ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับคณะนายกสโมสรโรตารี ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567