รางวัลเหรียญเงิน ในการประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50

พญ.เบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์ จักษุแพทย์ รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานนวัตกรรมแอพพลิเคชัน CU EYE READER ช่วยอ่านข้อความภาษาไทยและอังกฤษเป็นเสียงพูด สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น จากการประกวดผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2566 RCOPT Innovation Contest Award ในการประชุมครั้งที่ 50 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566