UN Clinic เข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 4 จากขวา) และคณะ ให้เกียรติต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกับ Dr.Erin Yong, MD UN Clinic Physician (คนที่ 5 จากขวา) และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565


Recent Posts
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2020 (ACLS) อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2020 (ACLS)
เปิดการอบรมการซ้อมกู้ฟื้นคืนชีพ CPR และเหตุการณ์อุบัติภัยหมู่ เปิดการอบรมการซ้อมกู้ฟื้นคืนชีพ CPR และเหตุการณ์อุบัติภัยหมู่
มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563 มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563
มอบอุปกรณ์ให้กับเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มอบอุปกรณ์ให้กับเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสร พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสร
โรงพยาบาลเอกอุดรมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว โรงพยาบาลเอกอุดรมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565