UN Clinic เข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 4 จากขวา) และคณะ ให้เกียรติต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกับ Dr.Erin Yong, MD UN Clinic Physician (คนที่ 5 จากขวา) และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565


Recent Posts
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ (Check Up Service Award) โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ (Check Up Service Award)
โรงพยาบาลเอกอุดรมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว โรงพยาบาลเอกอุดรมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิสว่างเมธาธรรมสถานร่วมกับโรงพยาบาลเอกอุดร ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิสว่างเมธาธรรมสถานร่วมกับโรงพยาบาลเอกอุดร
โรงพยาบาลเอกอุดรร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โรงพยาบาลเอกอุดรร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
สนับสนุนสินค้าผู้พิการ สนับสนุนสินค้าผู้พิการ
งานมหกรรมสานพลังสร้างสุข “โฮมสุขอีสาน ครั้งที่2” ปี 2562 งานมหกรรมสานพลังสร้างสุข “โฮมสุขอีสาน ครั้งที่2” ปี 2562
ผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
ร่วมต้อนรับและถ่ายภาพแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร ร่วมต้อนรับและถ่ายภาพแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร
อบรมการกู้พื้นคืนชีพ BLS ประจำปี 2562 อบรมการกู้พื้นคืนชีพ BLS ประจำปี 2562
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน