โครงการ “141 ปี วันศาลยุติธรรม” จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลแรงงานภาค 4

ศาลแรงงานภาค 4 ได้จัดโครงการ 141 ปี วันศาลยุติธรรมและโครงการรักษ์ศาลสีขาว รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2 ด้วยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ศาลแรงงานภาค 4 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสุรวุฒิ เชาวลิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 เป็นประธานในพิธี และบริจาคโลหิต พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 4 ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในจังหวัดอุดรธานี บุคลากรจากกองบิน 23 โรงพยาบาลเอกอุดร ไทวัสดุ และนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยมีผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ทั้งสิ้น 46 คน ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 18,400 ซีซี


Recent Posts
ให้การต้อนรับแพทย์ใหม่ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร ให้การต้อนรับแพทย์ใหม่ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลเอกอุดร ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลเอกอุดร
มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการรับรอง Alternative Hospital Quarantine (AHQ) โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการรับรอง Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
รับใบประกาศฯผู้สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2562 รับใบประกาศฯผู้สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2562
รับมอบโล่เกียรติคุณจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี รับมอบโล่เกียรติคุณจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
โครงการประชาสัมพันธ์ลดหย่อนภาษี โครงการประชาสัมพันธ์ลดหย่อนภาษี
มอบเรือกู้ภัยอลูมิเนียม (Made in Australia) ให้แก่มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน มอบเรือกู้ภัยอลูมิเนียม (Made in Australia) ให้แก่มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน
ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา
มอบเงินบริจาคมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่ง สปป.ลาว มอบเงินบริจาคมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่ง สปป.ลาว