โครงการ “141 ปี วันศาลยุติธรรม” จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลแรงงานภาค 4

ศาลแรงงานภาค 4 ได้จัดโครงการ 141 ปี วันศาลยุติธรรมและโครงการรักษ์ศาลสีขาว รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2 ด้วยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ศาลแรงงานภาค 4 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสุรวุฒิ เชาวลิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 เป็นประธานในพิธี และบริจาคโลหิต พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 4 ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในจังหวัดอุดรธานี บุคลากรจากกองบิน 23 โรงพยาบาลเอกอุดร ไทวัสดุ และนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยมีผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ทั้งสิ้น 46 คน ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 18,400 ซีซี


Recent Posts
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 7 สโมสร ปีบริหาร 2566-2567 สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 7 สโมสร ปีบริหาร 2566-2567
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลเอกอุดร ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลเอกอุดร
เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน
อบรมการกู้ฟื้นคืนชีพ 2020 ประจำปี 2565 อบรมการกู้ฟื้นคืนชีพ 2020 ประจำปี 2565
รับมอบเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป General x-ray รุ่น Discovery XR656HD G3 ติดตั้งเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและเป็นเครื่องที่ 2 ใน Asean รับมอบเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป General x-ray รุ่น Discovery XR656HD G3 ติดตั้งเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและเป็นเครื่องที่ 2 ใน Asean
มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ
โครงการ 200 ดวงตา มหากุศล โครงการ 200 ดวงตา มหากุศล
บริจาครถ AMBULANCE TOYOTA COMMUTER บริจาครถ AMBULANCE TOYOTA COMMUTER
ร่วมงานสงกรานต์ไทย-ปีใหม่ลาว ประจำปี 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเวียงจันท์ ร่วมงานสงกรานต์ไทย-ปีใหม่ลาว ประจำปี 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเวียงจันท์