โครงการ “141 ปี วันศาลยุติธรรม” จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลแรงงานภาค 4

ศาลแรงงานภาค 4 ได้จัดโครงการ 141 ปี วันศาลยุติธรรมและโครงการรักษ์ศาลสีขาว รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2 ด้วยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ศาลแรงงานภาค 4 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสุรวุฒิ เชาวลิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 เป็นประธานในพิธี และบริจาคโลหิต พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 4 ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในจังหวัดอุดรธานี บุคลากรจากกองบิน 23 โรงพยาบาลเอกอุดร ไทวัสดุ และนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยมีผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ทั้งสิ้น 46 คน ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 18,400 ซีซี


Recent Posts
มอบอาหาร นาฬิกาและกระติกน้ำร้อนให้แก่ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา อุดรธานี มอบอาหาร นาฬิกาและกระติกน้ำร้อนให้แก่ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา อุดรธานี
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการรับรองมาตรฐาน GHA COVID-19 แห่งแรกในลุ่มนำ้โขงและสปป.ลาว โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการรับรองมาตรฐาน GHA COVID-19 แห่งแรกในลุ่มนำ้โขงและสปป.ลาว
อวยพรวันเกิดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร อวยพรวันเกิดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร
มอบรางวัลและเงินโบนัสประจำปี 2564 มอบรางวัลและเงินโบนัสประจำปี 2564
รับมอบส้มในวันชิวสี่ วันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีน รับมอบส้มในวันชิวสี่ วันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีน
บริจาคอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี บริจาคอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
อบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเชิงปฏิบัติการ ปี 2566 อบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเชิงปฏิบัติการ ปี 2566
บริจาครถให้กับมูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถาน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บริจาครถให้กับมูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถาน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์