ตรวจรับเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่จากบริษัท GE

ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์ (คนที่ 3 จากขวา), ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 4 จากขวา), พญ.เบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์ จักษุแพทย์/กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 2 จากขวา) และพญ.บุญญาภร ฉัตรไพฑูรย์ กุมารแพทย์/กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 1 จากขวา) ตรวจรับเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ จากบริษัท GE เพื่อพัฒนาคุณภาพการรักษาและบริการอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทันสมัยก้าวสู่มิติใหม่ของการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567