วันคล้ายวันเกิดท่านรองประธานกรรมการการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีแดง) พร้อมด้วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดร ร่วมอวยพร มอบของขวัญ และตัดเค้กเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่ 31 มีนาคม ของ ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีเหลือง) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566