เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกอุดร

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 4 จากซ้าย) เยี่ยม ท่านสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าภาคอีสาน/ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี (คนที่ 5 จากซ้าย) ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเอกอุดรขอขอบคุณท่านและครอบครัวที่มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลเอกอุดรดูแลสุขภาพท่านตลอดมา