เทศกาลของดีจังหวัดอุดรธานี “ออนซอน เกษตรกร พาเที่ยว ช้อป ชิม ริม นา”

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร ร่วมงานเทศกาลของดีจังหวัดอุดรธานี “ออนซอน เกษตรกร พาเที่ยว ช้อป ชิม ริม นา” โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เชิญร่วมรับประทานอาหารในรูปแบบ Chef's Table โดยโรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566