อัตราค่าห้อง

Ward 9 ห้อง Connect

ราคาห้องพัก/Price 3,500 บาท
อัตราค่าห้อง-ค่าบริการพยาบาลต่อวัน
ประเภทห้อง ค่าห้องพัก/วัน ค่าบริการพยาบาล/วัน ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าอาหาร 3 มื้อ ราคารวม/วัน
ห้อง Connect Ward 9 3,500.- 1,500.- 1,000.- 480.- 6,480.-

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

 • Free Wifi
 • Air-con
 • TV 43 นิ้ว
 • โทรศัพท์
 • Refrigerator
 • Hot Water
 • Telephone
 • Vocuum Bottle
 • Electric Hospital Bed
 • Applicance
 • Water
 • Bowls
 • 2 Blankets
 • 2 Towels
 • Meal
 • Set Admit