Recent Posts
เนื่องในโอกาสมหามงคล ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้การต้อนรับแพทย์ใหม่ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร ให้การต้อนรับแพทย์ใหม่ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาอวยพรวันปีใหม่ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาอวยพรวันปีใหม่
มอบเรือกู้ภัยอลูมิเนียม  และสนับสนุนงบประมาณในการเข้าช่วยผู้ประสบเหตุอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ มอบเรือกู้ภัยอลูมิเนียม และสนับสนุนงบประมาณในการเข้าช่วยผู้ประสบเหตุอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ
มอบเงินบริจาคสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมกู้ภัยสว่าง ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 มอบเงินบริจาคสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมกู้ภัยสว่าง ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566
โครงการ “141 ปี วันศาลยุติธรรม” จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลแรงงานภาค 4 โครงการ “141 ปี วันศาลยุติธรรม” จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลแรงงานภาค 4
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
UN Clinic เข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร UN Clinic เข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร