International SOS องค์กรช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศสากล

International SOS องค์กรช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศสากล

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 5 จากขวา) นพ.ชัชวาล หมั่นพลศรี ผู้อำนวยการแพทย์ (คนที่ 6 จากขวา) และคณะ รับมอบของที่ระลึกจาก Dr.Asadang Dusadi-isariyavong Medical Director, Thailand and Laos, International SOS องค์กรช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศสากล (คนที่ 4 จากขวา) และคณะ เนื่องในโอกาสประสานความร่วมมือทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลเอกอุดร


Recent Posts
ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2564 ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2564
เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร
บริจาคเงินช่วยเหลือสถานการณ์ โควิด-19ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี บริจาคเงินช่วยเหลือสถานการณ์ โควิด-19ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี
สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล โครงการ “พลศึกษาคัพ” ครั้งที่ 1 สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล โครงการ “พลศึกษาคัพ” ครั้งที่ 1
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2020 (ACLS) อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2020 (ACLS)
ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ “การแต่งกายด้วยผ้าไทย เทิดไท้ราชินี” ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ “การแต่งกายด้วยผ้าไทย เทิดไท้ราชินี”
อบรมเชิงปฏิบัติการ GHA®️ COVID-19 certification for Medical Travel Program อบรมเชิงปฏิบัติการ GHA®️ COVID-19 certification for Medical Travel Program
มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2566 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2566
เปิดการอบรมการซ้อมกู้ฟื้นคืนชีพ CPR และเหตุการณ์อุบัติภัยหมู่ เปิดการอบรมการซ้อมกู้ฟื้นคืนชีพ CPR และเหตุการณ์อุบัติภัยหมู่
มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2563 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2563