International SOS องค์กรช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศสากล

International SOS องค์กรช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศสากล

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 5 จากขวา) นพ.ชัชวาล หมั่นพลศรี ผู้อำนวยการแพทย์ (คนที่ 6 จากขวา) และคณะ รับมอบของที่ระลึกจาก Dr.Asadang Dusadi-isariyavong Medical Director, Thailand and Laos, International SOS องค์กรช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศสากล (คนที่ 4 จากขวา) และคณะ เนื่องในโอกาสประสานความร่วมมือทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลเอกอุดร


Recent Posts
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม
เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร
รับมอบเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป General x-ray รุ่น Discovery XR656HD G3 ติดตั้งเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและเป็นเครื่องที่ 2 ใน Asean รับมอบเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป General x-ray รุ่น Discovery XR656HD G3 ติดตั้งเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและเป็นเครื่องที่ 2 ใน Asean
ถวายลานคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดนิโรธพิมพาราม สาขาวัดนาหลวง ถวายลานคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดนิโรธพิมพาราม สาขาวัดนาหลวง
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
มอบเรือกู้ภัยอลูมิเนียม  และสนับสนุนงบประมาณในการเข้าช่วยผู้ประสบเหตุอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ มอบเรือกู้ภัยอลูมิเนียม และสนับสนุนงบประมาณในการเข้าช่วยผู้ประสบเหตุอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัยในโรงพยาบาล ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัยในโรงพยาบาล
ให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกอุดร ให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกอุดร
มอบตู้ยาสามัญประจำบ้านและหน้ากากอนามัย ให้กับศาลแรงงานภาค 4 มอบตู้ยาสามัญประจำบ้านและหน้ากากอนามัย ให้กับศาลแรงงานภาค 4
ต้อนรับแพทย์ใหม่ ต้อนรับแพทย์ใหม่