International SOS องค์กรช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศสากล

International SOS องค์กรช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศสากล

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 5 จากขวา) นพ.ชัชวาล หมั่นพลศรี ผู้อำนวยการแพทย์ (คนที่ 6 จากขวา) และคณะ รับมอบของที่ระลึกจาก Dr.Asadang Dusadi-isariyavong Medical Director, Thailand and Laos, International SOS องค์กรช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศสากล (คนที่ 4 จากขวา) และคณะ เนื่องในโอกาสประสานความร่วมมือทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลเอกอุดร


Recent Posts
อบรมอัคคีภัย ประจำปี 2564 อบรมอัคคีภัย ประจำปี 2564
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว
มอบสวัสดิการให้กับพนักงาน มอบสวัสดิการให้กับพนักงาน
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรมอบขนมและเครื่องดื่มเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในช่วงป้องกันการระบาดของ COVID-19 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรมอบขนมและเครื่องดื่มเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในช่วงป้องกันการระบาดของ COVID-19
สัมนาหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวสำหรับสถานพยาบาล (GHA) สัมนาหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวสำหรับสถานพยาบาล (GHA)
ถวายเงินปัจจัย วัดนิโรธพิมพาราม (พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี) ถวายเงินปัจจัย วัดนิโรธพิมพาราม (พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี)
สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2563 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2563 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร
ถวายโซฟาและปัจจัยให้กับวัดโนนโปร่งราษฏร์บูรณะ ถวายโซฟาและปัจจัยให้กับวัดโนนโปร่งราษฏร์บูรณะ